Bio-afbreekbare produkten

Cornelis Plastics extrudeert granulaten uit zetmeel (maïs) of PLA (melkzuur) tot verpakkingsfolie of –buis.
Biologisch degradeerbare verpakkingen zijn verpakkingen die voldoen aan de overkoepelende Europese norm 13432 voor bio-degradeerbare en composteerbare verpakkingen.
Volgens deze norm zijn deze verpakkingen zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch afbreekbaar dat het grootste gedeelte van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxide, biomassa en water.
Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op compostering is volgens de EN 13432 zodanig biologisch afbreekbaar dat het de gescheiden inzameling en het composteringsproces waarin het wordt ingebracht, niet hindert.
In België verstrekt AIB Vinçotte een keurlabel aan die verpakkingen die qua composteerbaarheid aan de Europese Norm 13432 voldoen : het OK Compost label en het OK Biodegradable label.

Te verkrijgen produkten :
- Mailingfolies
- Landbouwfolies
- Aardbeienfolies
- Zakken
- Draagtassen
Het OK Compost label is voor die materialen (met inbegrip van inkten en additieven) die binnen de 12 weken kunnen gecomposteerd worden in industriële composteringsinstallaties. Het logo stond reeds op vuilniszakken voor GFT afval maar wordt nu meer en meer aangebracht op diverse verpakkingen voor onder andere bio-levensmiddelen en tijdschriften.
Biodegradeerbare verpakkingen die in huishoudelijke composteringsinstallaties kunnen composteren krijgen het OK Compost HOME abel (uiteenvallen in 4 maand, biodegraderen in 6 maand bij 20 °C).
Het OK Biodegradable label is voor materialen die biologisch afbreekbaar zijn in de omgeving dat gespecifieerd wordt op het label, namelijk zeewater of de bodem. Na enkele maanden is de verpakking volledig afgebroken (bijvoorbeeld “teeltfolie” voor aardbeien).